Versterken Vertrouwen Veerkracht

“Met Veera vzw mikken we op vorming en integratie van Afghaanse jongeren en jongvolwassenen. Zowel bij de jongens als de meisjes is er een groep die het moeilijk heeft en geïsoleerd leeft. Hen willen we een breder kader bieden, een diversere kennissenkring, een ruimere blik, zodat ze meer mogelijkheden krijgen en hun weg hier makkelijker vinden.”

Projecten Doneer