Bestuurders

Asma Kareme

Asma Kareme

Voorzitter & Projectcoƶrdinator

Kathera Shamal

Khatera Shamal

Voorzitter & Projectcoƶrdinator

- Onze missie -

We willen de maatschappelijke participatie bij Afghaanse vrouwen verhogen door hen te versterken als individuen. Deze vrouwen vinden niet snel hun weg in de bestaande hulporganisaties of verenigingen, doordat deze geen ervaringen hebben met hun complexe situaties en culturele achtergronden. Onze organisatie wilt hier verandering in brengen en hulp bieden aan deze grote groep van meisjes en jonge vrouwen door een safe haven voor hen te vormen.

Wij reiken ze de nodige hulpmiddelen toe zodat deze vrouwen de veerkracht hebben om tegenslag te kunnen verwerken, en daar zelfs sterker uit te komen.

We bieden aan deze vrouwen een veilige ruimte waar ze ons kunnen vertrouwen en waar ze terecht kunnen met hun vragen, zonder zich zorgen te maken over administratie en mogelijke verplichtingen. We gaan met hen in gesprek en we bieden een luisterend oor.

- Onze visie -

  • Juiste hulpverlening bieden aan Afghanen om hun integratie, educatieniveau en economische onafhankelijk te bevorderen
  • Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verhogen van Afghanen in Vlaanderen
  • Verbindende rol spelen
  • Bespreekbaar maken van onderwerpen waar taboe over bestaat binnen de Afghaanse gemeenschap
  • Samenbrengen van Afghaanse jongeren en volwassenen om sociaal isolement tegen te gaan
  • Samenwerken en netwerken opbouwen met andere nationale organisaties en verenigingen ter realisatie van de bovengenoemde doelstellingen
  • Ervaring en kennis delen met belanghebbende actoren over de specifieke kenmerken van de Afghaanse gemeenschap
  • Advies geven aan de bevoegde instanties om opgemerkte problematieken aan te kaarten